Dobrą rzeczą jest pomagać innym, ale jeszcze lepiej jest ich uczyć, jak mogą pomagać samym sobie.
Blog > Komentarze do wpisu
Rodzaje pierwszej pomocy

Najpierw wyjaśnię czym jest pierwsza pomoc sama w sobie. Jest to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej.
Rozróżnia się:

1. Pierwszą pomoc, definiowaną jako zespół czynności ratunkowych wykonywanych przez osoby znajdujące się na miejscu zdarzenia.
2. Kwalifikowaną pierwszą pomoc prowadzoną przez ratownika w ramach wykonywanej pracy lub każdego innego przypadku zagrożenia zdrowia lub życia jakiego był świadkiem.
3.
Medyczne czynności ratunkowe wykonywane przez lekarza lub ratownika medycznego najczęściej w wyniku interwencji pogotowia ratunkowego lub na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

piątek, 04 czerwca 2010, ola.1993